dezvoltare

Dezvoltare durabilă în Colegiul ”Horea, Cloșca și Crișan”

TRANSFORMING OUR WORLD: THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT https://sdgs.un.org/2030agenda VIZIUNEA UE CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA DURABILĂ https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_ro EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ https://www.edu.ro/educa%C8%9Bie-pentru-dezvoltare-durabil%C4%83

https://www.getupandgoals.ro/ GHID “GLOBAL SCHOOL”- UN GHID PENTRU ȘCOLI DURABILE ȘI GLOBALE https://www.getupandgoals.ro/activitate-cu-profesori-84-ghid-global-school-un-ghid-pentru-scoli-durabile-si-globale.html. UN GHID PENTRU SCOLILE SUSTENABILE SI “GLOBALE”: IDEA DE GLOBAL SCHOOL IN ROMANIA INDICATOARE SI EVIDENTE IN ROMANIA https://www.getupandgoals.ro/cms/media/components/news/ckeditor_files/Ghid_Scoala%20Sustenabila%20si%20Globala_RO%20W%20S_Indicatoare%20si%20evidente.pdf

REALIZARE INDICATORI ODD ȘI ECG ÎN CN HCC ALBA IULIA 2018-2021 ACTIVITATI ODD ȘI ECG IN CN HCC ALBA IULIA PERSPECTIVE IMPLEMENATRE LA NIVEL DE CN HCC ALBA IULIA A ODD ȘI ECG ODD 1: Fără sărăcie Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context ODD 2: Foamete „zero” Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției ODD 4: Educație de calitate ODD 7: Energie curată și la prețuri accesibile ODD 9: Industrie, inovație și infrastructură ODD 14: Viață acvatică

Compostare în Colegiul Introducerea colegiului in proiectul Pulchra Activitate 11 februarie - Toskana Garten

Continuați lectura

DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE

Declaratii de avere și interese:

Cerbu Valer: 

Descarcă declaratie de avere: icons8 download 26

Descarcă declaratie de interese: icons8 download 26

Sorin Schiau

Descarcă declaratie de avere: icons8 download 26

Descarcă declaratie de interese: icons8 download 26