PRINCIPII ȘI VALORI

 • principiul echităţii şi egalităţii de şanse
 • principiul priorităţii educaţiei centrate pe dezvoltarea competenţelor-cheie
 • principiul flexibilităţii organizaţionale şi informaţionale
 • principiul cooperării interinstituţionale la nivel local, regional, naţional şi internaţional
 • principiul descentralizării autorităţii educaţionale, al transparenţei
 • principiul promovării interculturalităţii
 • principiul calităţii
 • principiul eficienţei manageriale şi financiare
 • principiul descentralizării
 • principiul transparenţei şi răspunderii publice
 • principiul respectării drepturilor şi libertăţilor copilului, tinerilor şi adulţilor
 • principiul independenţei de ideologii, religii şi doctrine politice
 • principiul învăţării pe parcursul întregii vieţi
 • principiul educaţiei incluzive
 • principiul respectării diversităţii culturale
 • principiul fundamentării deciziilor pe baza dialogului social
 • principiul participării şi responsabilităţii părinţilor
 • principiul susţinerii şi promovării personalului didactic, pentru acces şi dezvoltare în carieră