Personalități ale Colegiului Național
”HOREA, CLOȘCA și CRIȘAN”