POLITICA GDPR A COLEGIULUI NATIONAL „HOREA CLOSCA SI CRISAN”

Colegiul National „Horea Closca si Crisan” si-a luat angajamentul sa va respecte viata privata. Luam in serios protectia datelor, securitatea si conformarea cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si a vietii private.
Ne-au luat angajamentul ca sa va pastram datele in siguranta!
Colegiul National „Horea Closca si Crisan” va pastreaza datele in siguranta. Am luat toate masurile tehnice si organizationale (atat din punct de vedere fizic cat si electronic) pentru protejarea si securizarea datelor.
Ce se intampla cu datele dvs preluate si prelucrate de catre Colegiul National „Horea Closca si Crisan”?
Atunci când exista o relatie de colaborare intre noi si dumneavoastra (candidat angajare, angajat, client si/sau furnizor), ne oferiti acces la câteva date cu caracter personal. Dintre acestea putem aminti:
CNP, Varsta, Data Nasterii, Cetatenie, Data Emiterii, Data Expirarii, Numar Telefon, Locul Nasterii, Nationalitate, Nume si Prenume Mama & Tata, Stare Civila, Sex, Etnie, Religie, Semnatura, Poza, Grupa de sange, Informatii de natura Juridica, Studii si certificari, Adresa Fizica,Adresa E-mail, Date din CI, Certificat Nastere, Dosar Medical, Inregistrari Audio-Video, Situatia Scolara.
Informatiile prezentate mai sus sunt necesare in realizarea documentatiei obligatorii pentru realizarea activitatilor de invatamant. Preluarea de date cu caracter personal se face in majoritatea cazurilor in varianta fizica, ca ulterior sa fie tehnologizata (transformata electronic) si introdusa in programele informatice destinate activitatii noastre.
Aceste programe informatice au bazele de date stocate fie local intr-un ecosistem de backup redundant si securizat sau pe serverele nationale/la furnizorii aplicatiilor si sunt protejate impotriva accesului neautorizat.
Toate documentele si serviciile noastre ce implica preluarea si prelucrarea datelor cu caracter personal au fost construite in asa fel incat sa contina o clauza de confidentialitate si/sau un paragraf prin care se solicita consimtamantul dumneavoastra in preluarea si prelucrarea acestora.
Mai jos sunt câteva exemple de situatii in care noi Colegiul National „Horea Closca si Crisan” folosim aceste date:

o Realizare inscrieri elevi.
o Realizare transferuri, diplome, burse si alocatii.
o Realizarea registrelor de acte de studii, si proceselor de notare prin catalog letric si electronic.
o Realizarea diverselor evenimente scolare
o Realizare concursuri angajare
o Realizarea contractelor de angajare
o Realizarea delegatiilor si a adeverintelor
o Realizarea contractelor de colaborare cu tertii
o Realizarea contractelor de vanzare/cumparare
o Desfasurarea activitatii interne de management si centralizare a informatiilor preluate de la elevi, parinti/tutori, clienti & colaboratori(persoane fizice sau juridice) sau din diverse activitati comerciale, stocarea lor pe baza de indosariere si ulterior arhivare in Arhiva proprie
o Diverse actiuni financiar-contabile si juridice
o Diverse activitati operationale si administrative

Permisiunile si drepturile dumneavoastra:

o Aveti posibilitatea de exprimare a acordului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
o Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal. Aveti dreptul de a rectifica datele daca acestea nu sunt corecte.
o Dreptul de acces la datele cu caracter personal
o Dreptul la portabilitatea datelor
o Dreptul de opozitie la utilizarea datelor cu caracter personal
o Dreptul de a restrictiona utilizarea datelor cu caracter personal
o Dreptul de stergere

Prin informatiile prezentate mai sus, putem afirma cu tarie ca, Colegiul National „Horea Closca si Crisan” a luat toate masurile de securitate necesare (fizice si electronice), pentru a va aduce la cunostinta si proteja modelul de functionare, preluare si prelucrare, cat si aspectele legate de confidentialitate si consimtamant, in ceea ce priveste manipularea datelor cu caracter personal.